Cabinet

AML i KYC

1. Cel Polityki AML (podstawowych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy)

Eclipcoin Technology Sp. z o.o. (Eclipcoin Technology OÜ) (zwana dalej My, Nasze, Nas) ma obowiązek spełnienia wymogów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) w ramach naszej działalności komercyjnej. Jako zespół zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich niezbędnych zasad w celu osiągnięcia najwyższych standardów AML i przepisów Poznaj Swojego Klienta (KYC), aby zmniejszyć ryzyko potencjalnego ułatwiania przestępstw finansowych.

Opracowaliśmy i wdrożyliśmy wewnętrzną Politykę AML, aby zagwarantować, że podejmowane są wszystkie niezbędne działania, aby zapewnić pełną ochronę naszych serwisów. Jesteśmy w pełni zobowiązani do przestrzegania wymogów wskazanych w estońskich przepisach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, międzynarodowych wytycznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz dyrektywach Unii Europejskiej.

2. Definicja Polityki AML

Polityka AML to zbiór procedur i działań mających na celu wyeliminowanie przypadków prania pieniędzy, nielegalnej działalności, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej. Polityka AML obejmuje jednak wdrażanie środków KYC. W świecie internetowych instytucji finansowych ważne jest, aby lepiej poznać i zrozumieć swego klienta oraz pomóc mu zdobyć zaufanie i zarządzać potencjalnym ryzykiem.

Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki w przypadku powstania jakiejkolwiek podejrzanej działalności i nietypowego zachowania klienta i kierujemy te fakty do odpowiedniej jednostki. W ramach tego procesu nasi fachowcy mogą zażądać dodatkowych informacji dotyczących transakcji na koncie klienta, np. o źródle środków / źródle majątku (SOF / SOW) lub dowolnego innego dokumentu, który uznamy za istotny w interesie naszych klientów.

Uzyskane dane są starannie przetwarzane, wszystkie zapisy dotyczące danych osobowych klientów są przechowywane jako poufne i zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Polityka AML Eclipcoin Technology Sp. z o.o. obejmuje:

● KYC przed nawiązaniem relacji finansowej, obejmuje to identyfikację i weryfikację klienta.

● Biorąc pod uwagę podejście oparte na ryzyku, oceniamy poziom ryzyka i stosujemy due diligence (należytą staranność), w tym rozszerzone due diligence tych klientów, którzy narażają nas na większe ryzyko.

● Monitorowanie ad-hoc zachowań finansowych klientów na podstawie analizy ryzyka.

● Procedury zgłaszania podejrzanych działań wewnętrznie i zewnętrznie.

● Szkolenia cykliczne z AML dla naszego zespołu

Powyższe podejście zobowiązuje nas do odmowy nadania dostępu, zablokowania konta i całkowitego zerwania relacji z klientem w przypadku stwierdzenia przez nas podejrzanych działań, niechęci do współpracy oraz manipulowania złożeniem dokumentów w ramach procesu due diligence klienta.

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.