Cabinet

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności szczegółowo opisuje, w jaki sposób Eclipcoin Technologies Sp. z o.o. (zwana dalej „Nas” lub „My”, „Nasz” lub „Eclipcoin”) zbiera, wykorzystuje i chroni Twoje dane osobowe, kiedy odwiedzasz lub logujesz się na www.eclipcoin.com. Korzystanie z tej platformy oznacza zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie danych oraz praktyki w zakresie bezpieczeństwa opisanych w niniejszym dokumencie. Okresowo publikujemy zmiany w naszej Polityce Prywatności; jednak nie będziemy ograniczać Twoich praw wynikających z niniejszej Polityki Prywatności bez Twojej wyraźnej zgody. Dlatego w przypadku, jeśli pojawią się obawy, zalecamy odwiedzanie tej strony regularnie lub w dowolnym momencie. W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek znaczących zmian, zgodnie z wymogami prawa, powiadomimy wszystkich Użytkowników naszej Strony Internetowej. Ponadto, jeśli zmiany będą znaczące, dostarczymy bardziej widoczne powiadomienie (w tym, w przypadku określonych serwisów, powiadomienie e-mail o zmianach w Polityce Prywatności).

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE POLITYKI PRYWATNOŚCI PRZED KORZYSTANIEM Z SERWISÓW ŚWIADCZONYCH PRZEZ ECLIPCOIN. KORZYSTAJĄC ZE STRONY INTERNETOWEJ ECLIPCOIN.COM, ZAWARTEJ NA NIEJ PLATFORMY LUB SERWISÓW OFEROWANYCH PRZEZ ECLIPCOIN, LUB UZYSKUJĄC DOSTĘP DO STRONY INTERNETOWEJ ECLIPCOIN, ZGADZASZ SIĘ, ŻE TA POLITYKA PRYWATNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO NIEJ. JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ NA JAKIEKOLWIEK Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ POLITYKI PRYWATNOŚCI, NALEŻY NATYCHMIAST ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ, SERWISÓW I PLATFORMY.

ZBIERANIE DANYCH OSOBOWYCH

Istnieją trzy kategorie danych osobowych gromadzonych przez nasz system, gdy uzyskujesz dostęp do platformy Eclipcoin.

1. INFORMACJE PRZESYŁANE AUTOMATYCZNIE WYSŁANE Z KOMPUTERA LUB URZĄDZENIA MOBILNEGO

Te informacje są zazwyczaj gromadzone przez większość stron internetowych, które odwiedzasz, i może obejmować:

● Twój adres IP i geolokalizację

● Informacje o urządzeniu, takie jak typ urządzenia, system operacyjny, informacje o sieci

● Informacje z dziennika internetowego, takie jak typ przeglądarki i ścieżka nawigacji (używane linki itp.)

● Strony przeglądane w serwisie i czas przeglądania

* Nie zbieramy świadomie tych informacji od żadnego Użytkownika poniżej 18 roku życia. Osoby poniżej 18 roku życia nie powinny korzystać z serwisów ani przekazywać nam żadnych danych osobowych. Jeśli dowiemy się, że osoba poniżej 18 roku życia udostępniła jakiekolwiek informacje, usuniemy takie informacje. Jeśli masz jakiekolwiek powody, by uważać, że osoba nieletnia udostępniła nam jakiekolwiek informacje, skontaktuj się z nami pod adresem: support@eclipcoin.com

2. OSOBISTY KONTAKT ORAZ INFORMACJE FINANSOWE UDZIELONE DOBROWOLNIE

Informacje te są ograniczone do tego, co Użytkownik osobiście wprowadza do systemu podczas otwierania lub aktualizacji konta i mogą obejmować:

● Informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail

● Informacje finansowe, takie jak zdjęcie karty kredytowej z twarzą (selfie), tylko z przodu (pełna twarz), jako część naszej kontroli KYC, lub numeru konta bankowego, przelewów lub kodu banku

● Dokumenty identyfikacyjne, takie jak dowód tożsamości, dowód zamieszkania i potwierdzenie dostępności środków. Takie dokumenty i informacje mogą zawierać dane osobowe, takie jak numery identyfikacyjne, paszport, numer rejestracyjny podatnika itp.

Ta informacja lub jej część jest wymagana do otwarcia konta, weryfikacji konta i zapobiegania oszustwom. Użytkownicy, którzy oprócz korzystania z portfela rejestrują się na giełdzie Eclipcoin, mogą być zobowiązani do podania dodatkowych informacji w celu weryfikacji konta. Może to obejmować kopię dokumentu tożsamości wydanego przez rząd. W takich przypadkach możemy również zwracać się z zapytaniem o informacje do stron trzecich, takich jak biura kredytowe lub banki.

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH TRANSAKCJI I AKTYWNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ

Cała aktywność na Twoim koncie jest rejestrowana w systemie. Obejmuje to oczekujące i przeszłe transakcje, salda środków pieniężnych i nie tylko. Ma to na celu ochronę Twojego konta, a także innych posiadaczy kont Eclipcoin przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem i naruszeniami bezpieczeństwa, takimi jak oprogramowanie szpiegowskie lub inne złośliwe oprogramowanie, które może wyrządzić szkodę Tobie lub innym Użytkownikom Eclipcoin.

* Możemy zanonimizować lub de-identyfikować informacje zbierane przez Serwisy lub w inny sposób, aby informacje te nie mogły zostać użyte do zidentyfikowanie Ciebie. Nasze wykorzystanie i ujawnianie takich zagregowanych lub pozbawionych identyfikacji informacji nie podlega żadnym ograniczeniom wynikającym z niniejszej Polityki Prywatności i możemy ujawniać je innym bez ograniczeń i w dowolnym celu. Jeśli jednak połączymy dane osobowe z danymi o charakterze nieosobowym, połączone informacje będą traktowane jako dane osobowe tak długo, jak długo pozostaną połączone.

PRZECHOWYWANIE I OCHRONA TWOICH INFORMACJI

Informacje omówione w niniejszej Polityce Prywatności ograniczają się do danych osobowych, które mogą posłużyć do identyfikacji konkretnej osoby. Różni się to od anonimowych informacji, które nie mogą być w żaden sposób wykorzystane do zidentyfikowania Ciebie. Wszystkie przechowywane przez nas informacje, które mogą w jakikolwiek sposób posłużyć do identyfikacji Użytkownika, są traktowane z największą ostrożnością. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze. Nie będziemy wykorzystywać wszystkich dostępnych nam technologii do nieautoryzowanego użycia, dostępu, wycieku, zmian lub utraty Twoich danych osobowych.

W tym celu przechowujemy wszystkie informacje o klientach w bezpiecznych środowiskach. Informacje Blockchain są przechowywane „w chłodni”, offline (chłodnia, cold storage, w ścisłym tego słowa znaczeniu to transfer bitkoinów na adresy, klucz prywatny, który w żadnym wypadku nie może zostać ujawniony – notatka tłumacza). Przestrzegamy wszystkich przepisów regionalnych i międzynarodowych w zakresie ochrony prywatności i informacji wszystkich naszych klientów. Ograniczamy dostęp do całej naszej infrastruktury, zarówno fizycznej, jak i internetowej. Udzielamy dostępu do informacji o klientach tylko dla pracowników, którzy potrzebują dostępu do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Wszyscy pracownicy mający dostęp do informacji poufnych są monitorowani i odpowiednio szkoleni, aby zapewnić zgodność z przepisami.

W bezpieczny sposób przechowujemy wszystkie informacje o klientach przez cały okres korzystania z Eclipcoin, a także przez okres pięciu lat po jego wygaśnięciu, w celu przestrzegania wszystkich przepisów i rozwiązywania wszelkich sporów dotyczących historii transakcji na koncie.

KORZYSTANIE Z TWOICH INFORMACJI

Informacje, które zbieramy, mają przede wszystkim na celu ułatwienie dostępu do konta i zapewnienie sprawnego działania Strony Internetowej i jej funkcji informacyjnych. Sposoby, w jakie wykorzystujemy te informacje, mogą obejmować:

● Zapewnienie funkcji Strony Internetowej i obsługi klienta

● Komunikowanie się z Tobą i informowanie Cię o naszych najnowszych aktualizacjach i serwisach

● Rozwiązywanie problemów technicznych i zapewnianie wsparcia

● Przetwarzanie transakcji i operacji wymiany, a także powiadamianie Cię o takich operacjach

● Pobieranie opłaty za świadczenie usług

● Monitorowanie transakcji w celu zapobiegania nielegalnym działaniom lub naruszeniom naszych warunków, takim jak oszustwa, pranie pieniędzy lub inne przestępstwa finansowe

● Badanie naruszeń i zapewnienie zgodności z naszymi zasadami, wymogami prawa, regulacjami lub wymogami innego organu rządowego, w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnego procesu prawnego, lub odpowiedzi na żądanie organu rządowego

● Ocena skuteczności naszego projektu, układu i funkcjonalności Strony Internetowej

● Świadczenie serwisów docelowych, marketingu i ofert, z uwzględnieniem specyfiki korzystania ze Strony Internetowej i Twoich zainteresowań

● Przeprowadzenie badań lub anonimowej analizy w celu ulepszenia i dostosowania naszych serwisów do Twoich potrzeb i zainteresowań

● Zweryfikowanie Twojej tożsamości, jeśli jest to wymagane, w tym identyfikacja i uwierzytelnienie Twojego dostępu do Serwisów.

Eclipcoin nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych w żaden inny sposób niż do celów wymienionych powyżej, chyba że za Twoją wyraźną zgodą. Możemy poprosić o takie pozwolenie w rzadkich przypadkach, gdy na przykład udostępnienie Twoich informacji może ulepszyć nasze serwisy lub ułatwić świadczenie wspólnych serwisów. Zawsze będziesz mieć możliwość zaakceptowania lub odrzucenia udostępnienia swoich informacji w ten sposób.

UDOSTĘPNIANIE TWOICH INFORMACJI OSOBOM TRZECIM

Podczas transferu Twoich środków z i na Twoje konto bankowe lub kartę kredytową, a także wymiany walut cyfrowych do i z portfeli stron trzecich, informacje o koncie są udostępniane zarówno przez Eclipcoin, jak i przez stronę trzecią, która może Cię zidentyfikować. Obejmuje to informacje o koncie i informacje finansowe, a także Twoje dane kontaktowe w celu weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom. Możemy wykorzystać te informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości w związku z przelewami z i na Twoje konto. Udostępniamy informacje związane z transferem stronom trzecim po drugiej stronie transakcji. Na przykład korzystamy z serwisów różnych dostawców serwisów w celu przetwarzania kart kredytowych na transfery Bitcoin i zezwalamy na przelewy do wielu innych portfeli.

Ponadto Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym zaufanym zewnętrznym dostawcom serwisów lub partnerom w celu przechowywania lub przetwarzania danych osobowych w naszym imieniu (np. przechowywanie w chmurze – cloud computing storage); pomaganie nam w naszych działaniach biznesowych (np. infrastruktura sieciowa, monitorowanie transakcji, bezpieczeństwo itp.); wykonywanie badań, diagnostyki technicznej i analiz w zakresie oferowanych przez nas usług; oraz przekazywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych zgodnie z naszą polityką marketingową.

Możemy ujawnić dane osobowe lub wszelkie informacje, które nam przekazałeś, jeśli mamy powód, by w dobrej wierze ufać, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub uzasadnione w celu przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów, regulacji, procedur sądowych lub żądań rządowych; zapewnienia przestrzegania naszych zasad (w tym naszych warunków i postanowień), w tym dochodzenia w sprawie ich potencjalnych naruszeń; badania, wykrywania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnej działalności lub innych wykroczeń, podejrzewanych oszustw lub zagrożeń dla bezpieczeństwa; ustalenia lub skorzystania z naszych praw do obrony przed roszczeniami prawnymi; zapobiegania naruszeniu naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, a także praw naszych Użytkowników, naszej spółki lub stron trzecich; lub w celu współpracy z organami ścigania i / lub w przypadku, gdy uznamy to za konieczne w celu ochrony własności intelektualnej lub innych praw ustawowych.

Należy pamiętać, że każda strona trzecia ma własną politykę prywatności i praktyki związane z wykorzystaniem i ochroną danych osobowych. Eclipcoin nie kontroluje ich praktyk wymiany informacji poza bezpośrednimi transakcjami do i z naszej platformy. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności takich trzecich stron.

Umieszczenie odnośnika do strony internetowej, aplikacji lub Serwisu strony trzeciej nie jest rekomendacją takiej strony internetowej, aplikacji lub Serwisu. Strony Internetowe osób trzecich mogą zawierać informacje lub serwisy, które są nielegalne, nieracjonalne lub które niektórzy ludzie mogą uznać za nieodpowiednie lub obraźliwe. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron, aplikacji lub serwisów stron trzecich zalecamy przeczytanie i zrozumienie ich warunków, a także zasad gwarancji i polityki prywatności oraz upewnienie się, że zgadzasz się na ich warunki. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie ponosimy odpowiedzialności za produkty, Serwisy ani opisy tych produktów lub serwisów, które otrzymujesz ze stron lub aplikacji stron trzecich, ani za treść lub praktyki dotyczące prywatności tych stron oraz że niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do takich produktów i Serwisów stron trzecich. Świadomie i dobrowolnie przejmujesz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem ze stron lub aplikacji stron trzecich w celu zakupu produktów i serwisów. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności w związku z takimi Stronami Internetowymi, aplikacjami lub serwisami stron trzecich i Twoim korzystaniem z nich.

WYKORZYSTANIE TWOICH INFORMACJI DO CELÓW MARKETINGOWYCH

Eclipcoin pod żadnym pozorem nie udostępnia ani nie sprzedaje danych osobowych naszych klientów osobom trzecim w celach marketingowych. Wszystkie kontakty, które nawiązujemy z naszymi klientami, dotyczą ich odpowiednich kont i powiadomień dotyczących transakcji lub innych zmian. Wszelkie komunikaty, które wysyłamy w celach marketingowych lub niezwiązane konkretnie z Twoim kontem, będą zawierały opcję rezygnacji z subskrypcji. Zawsze będziesz mógł zrezygnować z otrzymania wszelkiego rodzaju komunikatów od nas, z wyjątkiem określonych powiadomień dotyczących konta.

KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Korzystanie ze strony www.eclipcoin.com oznacza zgodę na używanie przez nas plików cookie. Pliki cookie to pliki mikrodanych przechowywane na Twoim komputerze w celu identyfikacji Ciebie i Twoich wcześniejszych informacji o przeglądaniu. Są używane przez większość stron internetowych.

Używamy plików cookie w celu:

● Rozpoznawanie Cię jako Użytkownika Eclipcoin

● Abyś był stale zalogowany

● Aby rozumieć, jak korzystasz z naszej Strony Internetowej

● Dostosowanie wyświetlania treści

● Umożliwienie sprawnego poruszania się między stronami

● Włączenia automatycznej aktywacji niektórych funkcji

● Śledzenia skuteczności kampanii afiliacyjnych lub marketingowych

● Zbierania podstawowych informacji o Twoim komputerze, urządzeniu i przeglądarce, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i poprawić funkcjonalność strony internetowej

● Gromadzenia danych statystycznych dotyczących korzystania z naszych serwisów.

Używamy plików cookie „sesyjnych”, „stałych” i „stron trzecich”, aby skutecznie osiągnąć powyższe wyniki. Cookie „sesyjne” są przechowywane tylko tymczasowo, służą do usprawnienia działania serwisu w ramach jednej sesji i są usuwane z Twojego urządzenia po zamknięciu przeglądarki. „Stałe” pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze przez określony czas po wylogowaniu, aby zapamiętać Twoje preferencje podczas następnej wizyty, i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki. Takie pliki cookie służą do identyfikacji użytkownika przy kolejnych wizytach, na przykład, aby umożliwić nam przechowywanie Twoich preferencji do następnego logowania. Pliki cookie „stron trzecich” są ustawiane przez inne Serwisy online obsługujące treści na przeglądanej przez Ciebie stronie, na przykład przez zewnętrzne firmy analityczne, które monitorują i analizują nasz dostęp do sieci Internet.

Wszystkie gromadzone przez nas pliki cookie są kodowane, aby żadna osoba trzecia nie mogła przechwycić ani skorzystać z żadnych zebranych w nich informacji. Pliki cookie nie zawierają żadnych informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, ale dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, mogą być przez nas połączone z informacjami przechowywanymi w plikach cookie i uzyskanymi z nich. Zawsze możesz zrezygnować z używania plików cookie w naszej stronie, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi preferencji urządzenia lub korzystając z dodatków lub wtyczek zapobiegających plikom cookie w przeglądarce. Jeśli jednak zdecydujesz się wyłączyć pliki cookie, niektóre funkcje naszych Serwisów lub Strony Internetowej mogą nie działać poprawnie, a korzystanie z Internetu może być ograniczone.

Jak zarządzać plikami cookie

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby nie akceptowała plików cookie, a tutaj (https://us.norton.com/internetsecurity-privacy-how...) możesz dowiedzieć się, jak usunąć pliki cookie z Twojej przeglądarki. Jednak w niektórych przypadkach niektóre funkcje naszej Strony Internetowej mogą nie działać.

Polityki prywatności innych serwisów internetowych.

www.eclipcoin.com może zawierać linki do innych stron internetowych. Nasza polityka prywatności dotyczy tylko naszej strony internetowej, dlatego po kliknięciu linku do innej strony internetowej należy zapoznać się z jej polityką prywatności.

Jakie masz prawa do ochrony danych?

Eclipcoin chciałby mieć pewność, że znasz wszystkie swoje prawa do ochrony danych. Każdy Użytkownik ma prawo do:

Prawo dostępu - masz prawo zażądać od Eclipcoin kopii Twoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania - masz prawo zażądać od Eclipcoin poprawienia wszelkich informacji, które Twoim zdaniem są niedokładne. Masz również prawo zażądać od Eclipcoin uzupełnienia informacji, które Twoim zdaniem są niekompletne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo zażądać od Eclipcoin ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, pod pewnymi warunkami.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na platformie Eclipcoin, pod pewnymi warunkami.

Prawo do przenoszenia danych - masz prawo zażądać od Eclipcoin przekazania danych, które zebraliśmy, do innej organizacji lub bezpośrednio do Ciebie, pod pewnymi warunkami.

Jeśli złożysz wniosek, mamy miesiąc na odpowiedź. Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: support@eclipcoin.com

AKTUALIZACJA DANYCH OSOBOWYCH

Możesz zaktualizować lub usunąć dowolne informacje przechowywane w naszym systemie, kontaktując się z nami pod adresem support@eclipcoin.com. Jeśli zdecydujesz się zamknąć konto na platformie Eclipcoin, informacje w nim zawarte zostaną automatycznie przeniesione do oddzielnej bazy danych i oznaczone jako zamknięte. Jak wyszczególniono powyżej, będziemy przechowywać Twoje informacje w naszej bazie danych przez okres wymagany przez prawo w celu ochrony przed oszustwami. Dzięki temu możemy zapewnić, że Użytkownik podejrzany o oszustwo nie może po prostu zamknąć swojego konta i otworzyć innego, aby uniknąć wykrycia. Po zamknięciu konta wykorzystanie Twoich informacji i dostęp do nich ogranicza się do ochrony przed oszustwami. Eclipcoin nie udostępni go żadnym stronom trzecim, z wyjątkiem organów ścigania, jeśli jest to wymagane w przypadku dochodzeń w sprawie oszustw lub przestępstw finansowych.

Akceptant nie będzie sprzedawał, kupował, przekazywał, wymieniał ani w żaden inny sposób ujawniał danych dotyczących Konta lub Transakcji, ani danych osobowych Posiadacza Karty nikomu, z wyjątkiem jego Acquirera, korporacji Visa/Mastercard lub w odpowiedzi na ważne żądania rządowe.

PROSZĘ WYDRUKOWAĆ I zachować drukowaną kopię

polityki prywatności dla twoich rekordów

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.