Cabinet

Zasady zakończenia korzystania z Serwisu

Możemy zakończyć lub zawiesić korzystanie z Serwisu Eclipcoin bez powiadomienia, w dowolnym momencie oraz ze skutkiem natychmiastowym w następujących okolicznościach:

● jeżeli podałeś nam fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje;

● jeśli ustalimy, według naszego wyłącznego uznania, że korzystanie przez Ciebie z Twojego Profilu Eclipcoin jest w jakikolwiek sposób szkodliwe lub złośliwe dla Eclipcoin;

● jeśli naruszyłeś niniejsze Warunki lub zaangażowałeś się w jakąkolwiek zabronioną działalność;

● jeśli podejrzewamy, że naruszyłeś niniejsze Warunki lub działałeś w inny sposób nieuczciwy, w tym podczas procesu weryfikacji AML / KYC;

● jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani, aby zastosować się do nakazu sądowego, prawa, regulacji, dekretu regulacyjnego lub nakazów rzecznika;

● w przypadku ogłoszenia upadłości; i

● w przypadku uznania Cię za zmarłego.

Eclipcoin nie jest zobowiązana i może być prawnie zabronione udzielenie jakichkolwiek dalszych informacji dotyczących zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta.

Ta strona jest obsługiwana przez Eclipcoin Technology OÜ.

Uwaga: zakup lub sprzedaż kryptowaluty wiąże się ze znacznym ryzykiem. Ceny mogą się zmieniać w dowolnym momencie.
Z powodu takich wahań kryptowaluta może zyskać lub stracić na wartości. To Ty odpowiadasz za sposób obchodzenia się z własnymi aktywami.